• انجمن
 • پاییز سیاهی فصل عاشقــــــــ♥♥♥ـــــــــــان


  کاش میشدبه هراتفاقی که تو زندگیت میفته....یه♥بیخیال♥بگی وردشی.

  دلم برای یک نفر تنگ است…
  نه میدانم کجاست
  و نه میدانم چه می کند 
  حتی خبری از دلتنگی هایش هم ندارم…
  رنگ زندگی اش را نمی دانم…
  فقط میدانم که باید باشد و نیست 

  سلام...سلام...دوست جونیا                                                                                                                   من بعد یه مدت طولانی با یه عالمه خبر خوب برگشتم...                                                                         یکی از خبرات خوب اینه که تو اینیستا هم یه پیج باز کردم برای فعالیت به اونایی که ایمیل هاشون رو داشتم خبر دادم ولی بقیه که موندن اینجا تو پست ثابتم یه پست موقت گذاشتم تا همتون مطلع بشین و دوستاتونم مطلع زود زود فعالیتم و تو اینیستا شروع میکنیم پس هرچه زود تر فالو کنین و به دوستاتونم خبر بدین تا با نظرات عالیتون بازم حمایتم                                                                                                                                   عاشـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ تونم.یادتـ ـ ـ ـ ون نـ ـ ـ ـ ـ ـ ره بـ ـ ـ ـ وسـ ـ ـ تـ ـ ـ ون دارم خیلی زیــــــــ ـ ـ ـ ـ ــــاد

  Instagram:      DONYA_FAZLALIPOUR

   

   

   

   

   

  چهار شنبه 25 دی 1395 19:5 |- Donya -|

  چه کوچکند آنان که به خود مغـــــــــرورند...

  چرا که نمی دانند،

  بعد از بازی شطرنج!!

  شاه و سرباز در یک جعبه قرار میگیرند.....


  دو شنبه 13 ارديبهشت 1395 21:4 |- Donya -|

  میگن شکستنی رفع بلاست،

  ای دل کمی تحمل کن!

  شاید حکمتی باشد.....

  Image result for ‫عکس عاشقانه‬‎

   

   

  دو شنبه 13 ارديبهشت 1395 21:0 |- Donya -|

  رک بگویم… از همه رنجیده ام! از غریب و
  آشنا ترسیده ام
  با مرام و معرفت بیگانه اند من به هر ساز
  ی که شد رقصیده ام
  در زمستانِِ سکوتم بارها… با نگاه
  سردتان لرزیده ام
  رد پای مهربانی نیست…نیست من تمام کوچه
  را گردیده ام
  سالها از بس که خوش بین بوده ام… هر
  کلاغی را کبوتر دیده ام
  وزن احساس شما را بارها… با ترازوی خودم
  سنجیده ام
  بی خیال سردی آغوشها… من به آغوش خودم
  چسبیده ام
  من شما را بارها و بارها… لا به لای هر
  دعا بخشیده ام
  مقصد من نا کجای قصه هاست از تمام جاده
  ها پرسیده ام
  میروم باواژه ها سر میکنم دامن از خاک
  شما بر چیده ام
  من تمام گریه هایم را شبی… لا به لای
  واژه ها خندیده ام

  پنج شنبه 26 شهريور 1394 23:45 |- Donya -|

  یک شنبه 1 شهريور 1394 14:24 |- Donya -|

   

  یک شنبه 1 شهريور 1394 14:20 |- Donya -|

  مطمعن باش وقتی برای کسی

  مـــ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم

   

  باشی....

   

   

  او همیشه راهی برای برگشتن پیدا خواهد کرد...

   

   

  نه بهانه ای برای،

   

  رفـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـن

  ونه دروغی برای،

  تـ ـ ـ ـ ـوجـ ـ ـ ـ ـه...!!!!!

  شنبه 31 مرداد 1394 1:24 |- Donya -|

   
  باز باران با ترانه...
  میخورد بر بام خاه...
  خانه ام کو؟...
  خانه ات کو؟...
  آن دلِ دیوانه ات کو؟...
  روز های کودکی کو؟...
  فصل خوب سادگی کو؟...
  یادت آید روز باران...
  گردش یک روز دیرین...
  خاطرات خوب و شیرین...؟!!!
   
   
  باز باران...
  بی ترانه...
  بی هوای عاشقانه...
  بی نوای عارفانه...
  در سکوت ظالمانه...
  خسته از مکر زمانه...
  غافل از حتی رفاقت...
  حاله ای از عشق و نفرت...
  اشکهایی طبق عادت...
  قطره هایی بی طراوت...
  روی دوش آدمیت...
  میخورد بر بام خانه...
  جمعه 30 مرداد 1394 1:47 |- Donya -|

   
  خاص عشـ ـ ـ ـ قـ ـ ـ ـم

  حرف های زیادی بلد نیستم

  من تنها چشمان تو را دیدم

  و گوشه ای از لبخندت را که حرف هایم را دزدید

  از عشق چیزی نمیدانم ،

  اما

  "دوستت دارم"

  کودکانه تر از آنچه فکر کنی.........

  پنج شنبه 29 مرداد 1394 15:48 |- Donya -|

  چه ناگهانی نگاهت را به نگاهم تعارف کردی و ناگهان عاشقت شدم...
  عـ ـ ـ شـ ـ ـ ـق تو ناگهانی سراسر وجودم را تسخیر کرد...
  اما حالا جز چند خاطره و خیالِ جزتو هیچ چیز باقی نمانده...
  تو ناگهانی فراموشم کردی...
  اما....
  "مـــ ـ ـ ـ ـن"
  زندگیم در گرو داشتن تو بود...........
   
   
  پنج شنبه 29 مرداد 1394 15:37 |- Donya -|

   
  ساعت زندگی ات را...
  به افق آدمهای ارزان قیمت کوک نکن!!!!!
  یا خواب میمانی...
  یا عقب...
  هیچ مدرسه ای بالا تر از تجربه نیست...
  افسوس که...
  شهریه ای گران دارد.
  ...عـــــــــ ـ ـ ـ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــر...
  به دشمنانت...
  هزاران بار فرصت بده
  تا با تو دوست شوند،
  اما به دوستانت
  یک فرصت هم نده که دشمنت شوند،
  زیرا دوستانت
  جای عمیق زخم های دلت را دقیق میدانند...
  در
  "قطار زندگی"
  مواظب خودت باش!!!
  روزگار"ریز علی ها"گذشت است...
  آدم های این دوره قطاری را فدای یک پیراهن میکنند!!!!
   
   
  پنج شنبه 29 مرداد 1394 15:25 |- Donya -|

  گاهی حتی بی بهونه میرود...

  اگر خواست برود ...

  بگزار برود...

  جلویش را نگیر...

  خودت را برای هر کس . نا کس خرج نکن...

  برای خودت زندگی کن...

  برای کسی که ارزش تورا دارد،ارزش تورا میدادند...

  یادت باشد بهتر است آنهایی کنارت باشند که دوستت دارند و آنهایی که دوستتت دارند تو را برای هیمیشه میخواهند...

  بگذار بقیه آرام وبی سر و صدا راهشان را بگیرد و بروند...

  پنج شنبه 29 مرداد 1394 15:17 |- Donya -|

  will_you_marry_me_2-wallpaper-1600x900

   

   

   

  دفتر عشـــق که بسته شـد
  دیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــــــــ دم

  خونـم حـلال ولـی بــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــدون
  به پایه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــدم

  اونیکه عاشـق شده بــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــود
  بد جوری تو کارتو مونــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــد

  برای فاتحه بهـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــت
  حالا باید فاتحه خونــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــد

  تــــموم وســـعت دلـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــو
  بـه نـام تـو سنـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــد زدم
  غــرور لعنتی میگفـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــت
  بازی عشـــــقو بلـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــدم
   

  از تــــو گــــله نمیکنــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــم

  از دســـت قــــلبم شاکیـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــم
  چــرا گذشتـــم از خــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــودم

  چــــــــراغ ره تـاریکـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــیم
  دوسـت ندارم چشمای مــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــن
  فردا بـه آفتاب وا بشـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــه
  چه خوب میشه تصمیم تــــــــــــــــــــــــ ــــــــو
  آخـر مـاجرا بــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــشه

  دسـت و دلت نلـــــــــــــــــــــــ ـرزه
  بزن تیر خـــــــــــــــــلاص رو
  ازاون که عاشقـــت بود
  بشنواین التماسرو

  ……………
  ………
  ….

  سه شنبه 10 تير 1393 15:17 |- Donya -|

  dokhtaroone


  و من هنوز عاشقم

   

  آنقدر که می توانم هر شب

   

  بدون آنکه خوابم بگیرد

   

  از اول تا آخر بی وفایی هایت را بشمارم

  و دست آخر همه را فراموش کنم !

  سه شنبه 10 تير 1393 15:3 |- Donya -|

   

   

   

  بند بند وجودمــــ ـــ ـ ..

       بـه بند بند وجود تــو بستــه استـــــ ــــ ـ 

  با این همه بنــد

   

  چه قـــــ ــ ـدر از هم دوریـــــــ ــــ ـم

  سه شنبه 10 تير 1393 14:45 |- Donya -|

  همیشه بهت میگفتم میخوام خوشحالت کنم ...

  چه کنم که حالا دلیل خوشحالیت نبودن منه ... ؟؟!!

  11.png

   

  سه شنبه 10 تير 1393 14:27 |- Donya -|

  http://s5.picofile.com/file/8118852692/kodom_Mah_shakhsiat_.jpg

  سه شنبه 10 تير 1393 13:19 |- Donya -|

  عـــــــ ـــــــاشقانه هایم

  تـــــمامی ندارد!

  وقتی تـــــــــــــــو

  بـــــهــــترین

  \\\"اتــــفـاق\\\"

  زندگــــــی ام هــستـــی...

  جمعه 30 خرداد 1393 16:59 |- Donya -|

  اینکه دوستم داشته باشی مثل این است که

  عابری در پیاده رو ناگهان در آغوشم بگیرد

  همین قدر بعید…همین قدر ممکن… !

  جمعه 30 خرداد 1393 16:52 |- Donya -|

  وقتی از چشم تو افتادم دل مستم شکست
  عهد و پیمانی که روزی با دلت بستم شکست

  ناگهان- دریا! تو را دیدم حواسم پرت شد
  کوزه ام بی اختیار افتاد از دستم شکست

  در دلم فریاد زد فرهاد و کوهستان شنید
  هی صدا در کوه،هی "من عاشقت هستم" شکست

  بعد ِ تو آیینه های شعر سنگم میزنند
  دل به هر آیینه،هر آیینه ایی بستم شکست

  عشق زانو زد غرور گام هایم خرد شد
  قامتم وقتی به اندوه تو پیوستم شکست

  وقتی از چشم تو افتادم نمیدانم چه شد
  پیش رویت آنچه را یک عمر نشکستم شکست…

   

  جمعه 30 خرداد 1393 16:47 |- Donya -|

  می دانم داشتنـــت آرزوی محالیست

  اما به دوســـت داشتنــت که می توانم افتخار کنم

  ☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻

  عـ ـــاشق هم شدی مثل زلیـ ــخا سمج باش

  آنقدر رسوا بازی دربیاور تا خـ ـــدا خودش پا درمیانـ ــی کند

  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

  دلم به بهانه ندیدنت گریست
   
  بگذار بگرید و بداندهر چه خواست همیشه نیست . . .
   
  ☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻

   

  یک شنبه 25 اسفند 1392 14:40 |- Donya -|

  آنگاه که نمادی از امید در فنجان قهوه ات نمی بینی
  و در طالعت نیز خبری از معجزه نیست

  بدان که خداوند همه چیز را به خودت سپرده تا بهترین ها را بسازی . .

  یک شنبه 11 اسفند 1392 1:11 |- Donya -|

  نه دیگر محال است تو را از دست بدهم ،

  قید همه را به خاطر تو میزنم

  قلبم را تا ابد به تو میدهم ، تو تنها مال منی ،

  این را به همه نشان میدهم!

  مگر میشود بی تو بود ،

  آنگاه که تویی تنها بهانه برای بودنم!

  وقتی که بودنم بسته به بودن تو است ،

  این لحظه هم منتظر آمدن تو است ،

  لحظه ای که بوی عطر تو می آید

  از آنجایی که میبینمت تا آنجایی که به انتظارت نشسته ام

  چیزی دیگر نمانده تا رسیدن به آرزوها ،

  تا رسیدن به تویی که همیشه آرزوی زندگی ام بوده ای

  هر که می آید به سراغم ،

  سراغ تو را از آن میگیرم ، هر که مرا نگاه میکند ،

  با نگاهم به دنبال تو میگردم …

  و من چگونه به دیگران بگویم عاشق کسی دیگرم ،

  تنها دلیل زنده بودنم کسی است

  که همیشه بهانه ایست برای دلخوشی هایم…

  خیالت راحت از اینکه هیچگاه تنهایت نمیگذارم ،

  دلهره ای نداشته باش از اینکه اینجا تو را جا بگذارم ،

  که غیر از این خودم جا میمانم و دنیا تمام میشود ،

  همه اینها تبدیل به یک قصه ی بی فرجام میشود!

  ای تو که با نگاهت میتابی بر من و قلبم جوانه میزند ،

  و آن لحظه حرفهای عاشقانه میزند ،

  و این من و این احساسات من ،

  چهار شنبه 25 دی 1392 23:41 |- Donya -|

   


  خدايا فقط تو رو ميخوام ... 

   

     

  باور کردم که فقط تو سنگ صبور حرف هامی

   

    

  مي ترسم از اينکه بگم دوستش دارم ...  

   

     

  اون نمي دونه که با دل من چیکا کرده ...

   

      

  نمي دونه که دلي رو اسير خودش کرده

   

    

  هنوز باورم نمیشه که دل به اون دادم

   

    

  و اون شده همه هستيم ،

   

   

  روز هاي اول آشنايي رو به ياد ميارم ، اومدنش خوب بود ...  

   

    

  به راحتي دلمو بهش باختم

   

    

  و اون شد اولين و آخرین عشقم تو زندگي

   

   

   

  چهار شنبه 25 دی 1392 19:20 |- Donya -|

  خدایا، آنکه در تنهاترین تنهاییم، تنهای تنهایم گذاشت....

  خواهشی دارم...

  تو در تنهاترین تنهاییش تنهای تنهایش نذار...
   

   

  گاه سکوت معجزه میکند...

  و تو می آموزی که همیشه بودن در فریاد نیست...


   نمیگم دوستت دارم
  نمیگم عاشقتم
  میگم دیونتم كه اگه یه روز ناراحتت كردم بگی بیخیال

  دیونست...            


                                                               دلخوش از آنیم که حج می رویم / غافل از آنیم که کج میرویم / کعبه به دیدار خدا می رویم/ او که همین جاست کجا میرویم/ حج به خدا جز به دل پاک نیست ؟/ شستن غم از دل غمناک نیست ؟/ دین که به تسبیح و سر و ریش نیست / هر که علی گفت که درویش نیست / صبح به صبح در پی مکر و فریب / شب همه شب ناله و امن یجب...

   


   ای دوست به جز عشق تو در سر من هوسی نیست
  جز نقش تو بر
  صفحه ی دل نقش كسی نیست

                    

  پنج شنبه 19 دی 1392 16:35 |- Donya -|

   

  از استادی پرسیدند ایاقلبی که شکسته بازهم میتواند عاشق شود؟استاد گفت:بله پرسیدند ایا شما تا کنون از لیوان شکسته اب خورده اید؟استاد پاسخ داد:ایا شما به خاطر لیوان شکسته از اب خوردن دست کشیده اید!                                                                                                                    

   


   میخواهمت....                                                                                                   ولی...                                                                                                               دوری...                                                                                                             خیلی خیلی دور                                                                                               نه دستم به دستانت می رسد                                                                         نه چشمانم به نگاهت.........                                                                


   

  گفتی:نفرین می کنی؟گفتم:نه.اما از خدا می خواهم هیچکس:اندازه ی من دوستت نداشته باشد..................                                                                                            

   


   

  لبخند/شروع عشق است                                                                              محبت/باغ عشق است                                                                                    ناکامی/داغ عشق                                                                                           چشم/راز عشق                                                                                               وعده/امتحان عشق                                                                                         خاموشی/درد عشق و رسوایی/شرمندگی عشق...............                                

   


   

  می روم اما بدان یک سنگ هم خواهد شکست                                                انچنان که تارو پود قلب من ازهم گسست                                                       می روم بازخم هایی مانده از یک سال سرد                                                     ان همه برفی که امد اشیانم  راشکست                                                         می روم اما نگویی بی وفا بود و نماند                                                               از هجوم سایه ها  دیگر  نگاهم خسته است                                                    راستی:یادت بماند از گناه چشم تو                                                                   تاول غریت به روی باغ احساسم نشست                                                         طرح ویران کردنم  اما عجیب وساده بود                                                            روی جلد خاطراتم  دست طوفان نقش بست                                                                                           

   


  اس ام اس غمگین و دلشکسته (25) www.taknaz.ir

   

  پنج شنبه 19 دی 1392 16:30 |- Donya -|

                                                       دلم...

                                  هنوز...

                     خیس خورده نگاه توست..!!

                            نازش بدار..!!

                                که نلغزد..

                        ازمیان دست هایت...!!

  پنج شنبه 19 دی 1392 16:5 |- Donya -|

  ساده نگذر !
  نگاهت را کوک کن
  شایــد ...
  کسے راز دلتـ را پیدا کــرد٬
   و با خیسے چشمانتــ همـ آغوشے کـــرد                        ♫♫♥♫♫♥♫♫♥♫♫♥♫♫♥♫♫♥♫♫

  حکایت قهوه ای است

  که امروز به یادتو....

  تلخ تلخ نوشیدم...!

  که با هرجرعه،

  بسیار اندیشیدم

  که این طعم رادوست دارم یا نه؟!

  وآنقدر گیرکردم بین دوست داشتن ونداشتن

  که انتظار تمام شدننش رانداشتم

  وتمام که شد...

  فهمیدم،

  باز هم قهوه میخواهم...!!

  ♫♫♥♫♫♥♫♫♥♫♫♥♫♫♥♫♫♥♫♫

  سبقت از سایه ها به بیشتر دویدن نیست!

  به سوی نور که باشی سایه ها در پس تواند حتی آنگاه که ایستاده ای....

  ♫♫♥♫♫♥♫♫♥♫♫♥♫♫♥♫♫♥♫♫

   

  پنج شنبه 5 دی 1392 17:38 |- Donya -|

  ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺳﻢ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﻛﺮﺩ
  ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﭘﺎﻱ ﺗﺨﺘﻪ ﺭﻓﺖ ، 
  ﻣﻌﻠﻢ ﮔﻔﺖ : ﺷﻌﺮ ﺑﻨﻲ ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻥ ، 
  ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩ:
  ﺑﻨﻲ ﺁﺩﻡ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ
  ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺯ ﻳﻚ ﮔﻮﻫﺮﻧﺪ
  ﭼﻮ ﻋﻀﻮﻱ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﺁﻭﺭﺩ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ
  ﺩﮔﺮ ﻋﻀﻮﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻗﺮﺍﺭ
  ﺑﻪ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻛﻪ ﺭﺳﻴﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ ،
  ﻣﻌﻠﻢ ﮔﻔﺖ: ﺑﻘﻴﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻥ ! 
  ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﮔﻔﺖ : ﻳﺎﺩﻡ ﻧﻤﻲ ﺁﻳﺪ ، 
  ﻣﻌﻠﻢ ﮔﻔﺖ : ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻲ ؟ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺮ ﺳﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻲ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻲ ؟
  ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﮔﻔﺖ : ﺁﺧﺮ ﻣﺸﻜﻞ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻣﺮﻳﺾ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﻮﺷﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ،
  ﭘﺪﺭﻡ ﺳﺨﺖ ﻛﺎﺭ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎﻻﺳﺖ ، 
  ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻫﻢ ﻭ ﻫﻮﺍﻱ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺑﺮﺍﺩﺭﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ، ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ ... ﻣﻌﻠﻢ ﮔﻔﺖ: ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ ... ﻫﻤﻴﻦ ؟! ﻣﺸﻜﻞ ﺩﺍﺭﻱ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻌﺮ ﺭﻭ ﺣﻔﻆ ﻣﻴﻜﺮﺩﻱ !
  ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻧﻤﻴﺸود ! 
  ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﮔﻔﺖ :
  ﺗﻮ ﻛﺰ ﻣﺤﻨﺖ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﻲ ﻏﻤﻲ
  ﻧﺸﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺖ ﻧﻬﻨﺪ ﺁﺩﻣﻲ ..........

  پنج شنبه 5 دی 1392 17:33 |- Donya -|

  1376848771_5nlnzz4xgmskfts7mwh.jpg

   

  مهم نیست که دیگر باشی یانه...

  مهم نیست که دیگر دوسم داشته باشی یانه

  مهم نیست که دیگر مرابه خاطر بیاوری یانه

  مهم نیست که دیگر تورا بادیگری میبینم یانه

  مهم این است که زمانی که تنها میشوی...

  زمانی که دلت گرفت چگونه وباچه رویی

  سر به آسمان بلند میکنی ومیگویی:

  خدایا من که گناهی نکردم...پس چه شد

   

   

  دو شنبه 2 دی 1392 21:24 |- Donya -|

  ϰ-†нêmê§

  صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد


  ='تصاویر زیباسازی' href='http://avazak.ir'>قالب وبلاگ


  طراحی سایت

  .

  ابزار پرش به بالا